Kategórie

Podmienky služby

Vytvorili sme tieto zmluvné podmienky, aby ste vedeli, čo od nás môžete očakávať, aby ste si zaistili príjemný zážitok z nakupovania.

Používanie tejto webovej stránky sa riadi zásadami, zmluvnými podmienkami a podmienkami uvedenými nižšie. Prečítajte si ich pozorne, pretože vaše používanie tejto stránky, zadávanie objednávky alebo odoslanie akejkoľvek nákupnej objednávky nám vyjadruje súhlas s týmito podmienkami.

Súhlasíte s tým, že budete viazaní a akceptujete túto zmluvu ako platnú pre váš nákup produktov z tejto webovej stránky. Tieto podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia podľa nášho vlastného uváženia.


PRIJATIE OBJEDNÁVKY

Vaše prijatie elektronickej alebo inej formy potvrdenia objednávky neznamená prijatie vašej objednávky ani potvrdenie našej ponuky na predaj. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek po prijatí vašej objednávky vašu objednávku z akéhokoľvek dôvodu prijať alebo odmietnuť. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek po prijatí vašej objednávky, bez predchádzajúceho upozornenia, dodať menšie množstvo akejkoľvek položky, ako ste si objednali. Pred prijatím objednávky možno budeme musieť overiť akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete.

Dostupnosť položiek a ceny všetkých produktov predávaných na tejto stránke sa môžu zmeniť bez upozornenia. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo niektorých položiek. (Zmeny cien nebudú spätne aplikované na žiadne nevybavené alebo dokončené objednávky.)


KREDITNÉ KARTY

Akceptujeme všetky hlavné kreditné karty vrátane Visa®, MasterCard® a American Express®. Okrem toho ponúkame aj používanie PayPal® ako alternatívu k platobným službám. Nezabudnite uviesť presnú fakturačnú adresu a telefónne číslo, ktoré má vydavateľ vašej kreditnej karty v evidencii. Nesprávne informácie môžu spôsobiť oneskorenie spracovania vašej objednávky.


TITUL, RIZIKO STRATY 

Nárok na produkty prechádza od nás k zákazníkovi odoslaním z nášho zariadenia. Sme oslobodení od zodpovednosti, keď objednaný tovar opustí naše zariadenie. V prípade straty alebo poškodenia, ku ktorému dôjde počas prepravy, je zákazník zodpovedný za akékoľvek poistné nároky.


POUŽÍVANIE PRODUKTU, RIZIKO POŠKODENIA

Predávame iba 100% originálne, úplne nové, nezmenené produkty pochádzajúce priamo od originálnych výrobcov alebo autorizovaných distribútorov. Nie sme zodpovední za straty alebo škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania produktov predávaných z tejto stránky, vrátane, ale nie výlučne, následných, náhodných, priamych alebo nepriamych strát alebo škôd.


ZÁRUKY

Nepokrývame ani neriešime žiadne záruky akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete kópiu záruky výrobcu na produkt predávaný na tejto stránke alebo máte otázky týkajúce sa záruky na produkt, kontaktujte výrobcu alebo navštívte jeho webovú stránku, kde získate ďalšie informácie.


ZÁSADY VRÁTENIA

Produkty zakúpené zákazníkom priamo tu môžu byť vrátené. Vrátenie tovaru musí byť doručené do nášho skladu do 15 dní.


ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť a jej spolupracovníkov pred a proti akejkoľvek zodpovednosti, nárokom, nákladom a výdavkom (vrátane, bez obmedzenia, primeraných právnych poplatkov a výdavkov), ktoré sú obvinené alebo vyplývajúce z vášho používania tejto stránky v rozpore alebo porušenie zmluvných podmienok.


TIETO PODMIENKY SA MÔŽU ZMENIŤ

Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Vaše používanie tejto webovej stránky po akejkoľvek takejto zmene predstavuje váš súhlas s dodržiavaním a viazaním sa zmluvnými podmienkami v znení zmien. Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Podmienky, kedykoľvek použijete túto webovú stránku.


OPRAVA CHYB A NEPRESNOSTÍ

Informácie na tejto webovej stránke môžu obsahovať typografické chyby alebo nepresnosti a nemusia byť úplné alebo aktuálne. Preto si vyhradzujeme právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky). Všetky obrázky sú ilustračné. Upozorňujeme, že takéto chyby, nepresnosti alebo opomenutia sa môžu týkať popisu produktu, obrázku produktu, ceny a dostupnosti. Ospravedlňujeme sa za všetky nepríjemnosti, ktoré vám to môže spôsobiť.


CHYBY A VYPADNUTIA

V prípade, že je produkt uvedený v nesprávnej cene z dôvodu chyby, máme právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku zadanú na produkty uvedené v nesprávnej cene. Budeme mať právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek takéto objednávky bez ohľadu na to, či bola objednávka potvrdená alebo nie a naúčtovaná na vašu kreditnú kartu. Ak už bola platba za nákup z vašej kreditnej karty naúčtovaná a vaša objednávka je zrušená, pripíšeme na váš účet kreditnej karty kredit vo výške nesprávnej ceny.


FAREBNÉ PREVEDENIE

Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby produktov zobrazených na tejto webovej stránke. Keďže však farby, ktoré vidíte, závisia od vášho monitora, nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na vašom monitore bude presné.


AUTORSKÉ PRÁVA

Zostavovanie, zhromažďovanie, výber, usporiadanie, zostavovanie a koordinácia všetkého Obsahu dostupného na tejto webovej stránke je výhradným vlastníctvom našej spoločnosti a je chránené zákonom. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Obsah tejto webovej stránky a stránky ako celku sú určené výhradne na osobné, nekomerčné použitie používateľmi našej stránky. Všetky ochranné známky a autorské práva obsiahnuté v tomto dokumente sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Ostatné názvy produktov a spoločností môžu byť ochrannými známkami iných spoločností a používajú sa iba na vysvetlenie a v prospech vlastníkov bez úmyslu porušovať ich. Všetok obsah dostupný na tejto webovej stránke môžete použiť iba na svoje osobné nákupy a zdroje na zhromažďovanie údajov. Môžete vytvárať kópie vybraných častí Obsahu za predpokladu, že takéto kópie sú vytvorené len pre vaše osobné použitie a iba v prípade, že zachovávate akékoľvek upozornenia o vlastníctve obsiahnuté v takomto Obsahu. Akékoľvek iné použitie, vrátane, ale nie výlučne, reprodukcie, úpravy, distribúcie, prenosu, publikovania, zobrazovania alebo predvádzania Obsahu na akékoľvek iné účely je prísne zakázané.


UPLATŇOVANIE ZMLUVNÝCH PODMIENOK

VSTUPOM A POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VÁŠ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SA VZŤAHUJE NA TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY.


zrieknutie sa zodpovednosti

INFORMÁCIE, SLUŽBY, PRODUKTY A MATERIÁLY OBSAŽENÉ NA TEJTO STRÁNKE, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, TEXTU, GRAFIKA A ODKAZOV, SÚ POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADE „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM ODMIETAME VŠETKY VYHLÁSENIA A ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, S OHĽADOM NA TAKÉTO INFORMÁCIE, SLUŽBY, PRODUKTY A MATERIÁLY, VRÁTANE, NIE VÝHRADNE, ZÁRUKY, ZÁRUKY POSKYTOVATEĽOV, OBCHODNÍKOV, OBCHODNÍKOV FRINGEMENT , SLOBODA OD POČÍTAČOVÉHO VÍRUSU A IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCE Z PRACOVNÉHO OBCHODOVANIA ALEBO PRIEBEHU VÝKONU. NAVYŠE NEVYHLASUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE INFORMÁCIE DOSTUPNÉ CEZ TÚTO STRÁNKU SÚ PRESNÉ, ÚPLNÉ ALEBO AKTUÁLNE. CENY SA MÔŽU ZMENIŤ. KEĎŽE NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.


Copyright © 2024 Husqvarnask.